Wojciech Zaniewski

strona artysty

Wojciech Zaniewski

Nagrody i stypendia

NAGRODY:

1985 –Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Z.R. Pomorskiego, Katowice BWA – II nagroda
2001 –Biennale Malarstwa – Pałac Lubomirskich, Warszawa – nagroda
2016 –Nagroda Okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016 –Expo Chianciano, Włochy – I nagroda, Art Critique Opinion (note) and Publication
2017 –Ashurst Emerging Artist Prize, London – entries highlights
2018 –Ashurst Emerging Artist Prize, London – entries highlights
2019 –VII Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz – Grand Prix
2020 –V Bienal Internacional de Pintura al Pastel, Oviedo, Espana – wyróżnienie, finalista
2023 –nagroda za osiągnięcia artystyczne przyznana przez prof. dr hab. Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2023 –International Prize Michelangelo The genius of Italy to the artist Wojciech Zaniewski, Rome – Teatro Italia, 22nd July 2023

STYPENDIA:

1986 –Stypendysta rządu włoskiego (przez Polskie MKiSz) – Accademia delle Belle Arti di Roma, staż w pracowni prof. Sandro Trottiego
2008 –Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego przyznane przez władze samorządowe na realizację projektu artystycznego – wystawę pasteli
2011 –Stypendium Prezydenta Miasta Sopot na realizację projektu artystycznego – wystawę malarstwa
2014 –Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury, na finalizację projektu – wydanie książki pod roboczym tytułem „Rozważania o sztuce – między tradycją a ponowoczesnością” (ostateczny tytuł wydania – „Dokąd zmierza współczesna sztuka. Eseje o historii sztuki jej rozwoju i perspektywach”)
2021 –Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury na realizację projektu artystycznego – wystawę malarstwa