Wojciech Zaniewski

strona artysty

Wojciech Zaniewski

Biografia artysty

Wojciech Zaniewski – urodzony w Gdańsku. Studia w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) pod kierunkiem wybitnych pedagogów w latach 1974 – 79. Dyplom w pracowni profesora Kazimierza Ostrowskiego w roku 1979. Odbył liczne podróże artystyczne, między innymi: do Anglii, Niemiec, Rosji, Włoch, Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Uczestnik wielu krajowych wystaw zbiorowych, między innymi: w Sopocie, Gdyni, Warszawie, Katowicach, w Nowym Sączu (Międzynarodowe Biennale Pasteli 2011, 2018), Krakowie, w tym kolejnych edycji Aukcji Dzieł Sztuki – „Bliźniemu Swemu” na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz zagranicznych w tym: w Danii, Japonii, Francji (w Instytucie Polskim w Paryżu) oraz w Saint-Aulaye – Salon 2012 (Międzynarodowe Biennale Pasteli), we Włoszech – Expo Chianciano 2016 oraz indywidualnych: w Gdańsku, Sopocie, Warszawie – Galeria „Zapiecek” a także w Nowym Yorku (SoHo). Laureat kilku nagród i wyróżnień uzyskanych w wyniku konkursów, między innymi: w Katowicach, Warszawie, Chianciano, Nowym Sączu. W roku 1986 jako stypendysta rządu włoskiego, odbywał praktykę w Rzymskiej Accademii di Belle Arti w pracowni profesora Sandro Trottiego. Przez ponad dekadę związany z PWSSP w Gdańsku (obecnie ASP), po wygaśnięciu umowy nauczał w szkolnictwie pozaakademickim. Obecnie prowadzi warsztaty plastyczne na Uniwersytecie Gdańskim (GUTW UG)*oraz na pedagogice w ramach umowy o zlecenie (SP w latach 2012 – 2019). W roku 1995 uzyskał kwalifikacje I stopnia na gdańskiej PWSSP (obecnie ASP) w dyscyplinie artystycznej malarstwo – dr sztuki. W roku 2008 otrzymał stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację projektu artystycznego – wystawę pasteli, a w roku 2011 stypendium Prezydenta Miasta Sopotu na kolejny projekt artystyczny.

W roku 2009 został przyjęty w poczet Stowarzyszenia Pastelistów Polskich (SSP), w którym jest aktywnym członkiem – biorąc udział w licznych wystawach, między innymi: w Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu (2011, 2018 – Grand Prix), w Salonie 2012 w Saint-Aulaye we Francji, a także w V Biennale Pasteli w Oviedo w Hiszpanii (2020). W roku 2014 uzyskał stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury, na finalizację projektu – wydanie książki pod roboczym tytułem „Rozważania o sztuce – między tradycją a ponowoczesnością” (ostateczny tytuł wydania – „Dokąd zmierza współczesna sztuka. Eseje o historii sztuki jej rozwoju i perspektywach”). W 2016 laureat Nagrody Okolicznościowej Ministra Kultury oraz w roku 2023 nagrody za osiągnięcia artystyczne przyznanej przez prof. dr hab. Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2023 roku otrzymał również nagrodę – International Prize Michelangelo The Genius of Italy  przyznaną przez włoską fundację – The Effetto Arte Foundation.

Poza aktywnością artystyczną był także pomysłodawcą oraz animatorem dwóch głośnych wydarzeń artystycznych: ogólnopolskiej wystawy młodego malarstwa polskiego pt. „Krytycy o Nas” – Sopot BWA 1989 r. oraz albumu „Malarskie Widzenie” Gdańsk 1994 – prezentującego sylwetki artystów malarzy i grafików Wybrzeża. Twórczość artysty była prezentowana w ogólnopolskim dwumiesięczniku „Sztuka”, „Artysta i Sztuka”, miesięczniku „ARTEON”, „Art Market Observer” oraz w wydawnictwach Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach, między innymi: w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Musee du Pastel w Saint-Aulaye we Francji, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędzie Miejskim w Sopocie, kolekcjach firmowych (MAG – Morska Agencja Gdynia), in Art Collection of Royal Talens in The Netherlands (Apeldoorn).oraz licznych zbiorach prywatnych, zarówno w kraju, jak i za granicą: w Anglii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, USA oraz we Włoszech.

* Moi słuchacze, uczestnicy Warsztatów Plastycznych w ramach GUTW UG uzyskali wiele nagród i wyróżnień na konkursach plastycznych o charakterze regionalnym (Toruń) jak i ogólnopolskim (Warszawa, Bydgoszcz), w tym 5 I-szych, 3 II-gie, 2 III-cie, oraz 9 wyróżnień